سریال عشق تجملاتی قسمت 22

کرم به بهانه های مختلف از نزدیک شدن به دختری که در مهمانی با او بوده و حالا با او به خانه آمده امتناع می کند. دختر بلند می شود و می خواهد برود و به کرم می گوید معلوم است که زنت را دوست داری، پس قدرش را بدان و دنبال این کارها نباش.

کرم به خانه برمی گردد. عایشه در خانه نشسته و به حلقه اش نگاه می‌کند. هر دو در حال فکر کردن به اتفاقات اخیر هستند. کرم حس میکند به عایشه علاقه پیدا کرده اما بعد نتیجه می گیرد که عایشه از او خوشش آمده و این مشخص است. هم زمان عایشه هم اول فکر می کند که خودش به کرم علاقه پیدا کرده اما بعد می گوید که نه معلوم است کرم عاشق من شده است.

کرم به خانه می رسد و باز هم با عایشه سر همه چیز کل کل و بحث می کنند. او دوست دارد حس حسادت عایشه را برانگیزد.

هولیا صبح از خواب بیدار شده و می بیند صمد کنارش نیست. وقتی سر میز صبحانه می رود صمد را آنجا هم نمی‌بیند. آنها فکر می کنند که صمد در اتاق مهمان خوابیده اما خدمتکار می گوید آنجا نیست. گوشی صمد هم خاموش است. محسن از دست کرم عصبانی می شود و می گوید تو گفتی دیشب ما با هم برگشتیم. پس صمد کجاست و چرا حواست به برادرت نبوده؟ در اخبار تلویزیون خبری نشان می دهد که صمد مست با دو دختر در حال راه رفتن و خندیدن در خیابان است. محسن با عصبانیت به کرم می گوید هر طور شده صمد را تا ظهر پیدا کن که جلسه مهمی داریم و صمد باید حضور داشته باشد. عایشه به کرم می گوید به خانه ولکان برویم. کرم می گوید آنجا نیستند چون کلید خانه ولکان دست من است. آنها دم خانه یکی از دوستان ولکان می روند. آن دختر می گوید ولکان و صمد را دیشب دیده که می خواستند به خانه او بیایند چون ولکان گفته بود که کرم با دختری به خانه من رفته است. عایشه با شنیدن این حرف عصبی می شود. کرم در حال توضیح دادم به عایشه است که اتفاقی نیفتاده بود. عایشه حرصش می گیرد و می‌گوید از این به بعد من هم این کار را می کنم و هر شب بیرون می روم و با پسرهای مختلف خواهم بود. کرم او را مسخره می کند. عایشه در راه به پسری پیشنهاد می دهد و پسر با کمال میل قبول می کند . کرم عصبانی می شود . عایشه می گوید دیدی من می توانم و من را هم می خواهند.

نظمیه و مادر عایشه در محله راه افتاده اند تا از کسانی که در روز انفجار از خانه رفته و لوازم آرایش برداشته و حساب نکردند پول بگیرند. آنها در راه مادر صبری را می‌بینند. نظمیه الکی به مادر صبری می گوید می‌خواهیم برای صبری زن بگیریم تا او را بترساند که به دنبال پسرشان بیایند.

محسن آدرس ماشین خالی صمد که پیدا شده است را به کرم می دهد و آنها به محل می روند. از رستوران نزدیک آنجا که دیشب صمد و ولکان رفته بودند آمار می گیرند و می فهمند آنها با چند دختر بازیگر تئاتر بوده اند. به سالن تئاتر می روند و یواشکی وارد می شوند. آنجا کسی را میبیند که لباسهای کرم به تن دارد. کرم داد و بیداد می کند . دختران که آنجا بودند توضیح می دهند که صمد آنجا بوده و چون لباسهایش کثیف شده بود از اینجا لباس گرفت و رفت.
آنها همچنان درگیر پیدا کردن صمد هستند که غنچه به عایشه زنگ می زند و میگوید صمد در خانه اوست. عایشه عصبانی می شود و می‌گوید آنجا چه کار می کند؟ تو بالاخره کار خودت را کردی. آنها به خانه غنچه می روند و می بینند صمد و ولکان روی مبل خوابیده اند. غنچه برای عایشه توضیح می دهد که دیشب آنها را با حال بد بیرون دیده و به خانه آورده. اتفاقی هم بینشان نیفتاده است. کرم آنها را به زور بیدار می کند و به شرکت می روند. صمد لباسهای تئاتری خنده دار به تن دارد و محسن عصبانی می شود.
هولیا از اینکه صمد باعث شده تیتر اخبار شود خوشحال است و با صمد آشتی کرده است و به او می گوید باید با هم فرار کنیم و گوشی هایمان را خاموش کنیم.

FaFa
قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسپ ها