دسته: سریال کلاغ سیاه

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 12

  • ۷۸۸ بازدید
دکتر پزشکی قانونی به کوزگون می گوید که کسیک توسط تک تیرانداز و از فاصله ی دور تیر خورده است. کوزگون بعد از تشییع جنازه، به دیدن خواهر کسیک می رود و فعلا توضیحی درمورد چگونگی مرگ کسیک و علت خاکسپاری سریعش نمی دهد و از فسون می خواهد که به او اعتماد کند. کوزگون، […]

سریال کلاغ قسمت 11

  • ۵۹۴ بازدید
کوزگون بعد از این که جنازه کسیک را از صندوق عقب ماشین دیلا پیدا می کند او را در آغوش می گیرد و از ته دل فریاد می زند و گریه می کند و قول می دهد که انتقام دوستش را بگیرد. دیلا هم گریه اش می گیرد و ناباورانه به آن صحنه ی دردناک […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 10

  • ۵۵۸ بازدید
عکسی از کسیک در حالی که دست و پایش را به صندلی بسته اند برای کوزگون ارسال می شود. سپس شخص ناشناسی با کوزگون تماس می گیرد و آدرسی را به او می دهد. کوزگون بدون این که به دیلا توضیحی دهد با عجله راه می افتد و به انباری می رسد و به راحتی […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 9

  • ۵۶۲ بازدید
کوزگون در حال رانندگی و دیلا کنار او نشسته است که ناگهان صدای جابجا شدن چیزی از صندوق عقب می آید. کوزگون ماشین را نگه می دارد و وقتی صندوق عقب را باز می کند با جنازه ی دوست صمیمی اش کسیک روبرو می شود. او و دیلا ناباورانه کسیک را نگاه می کنند… یک […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 8

  • ۸۳۰ بازدید
فایل شنیداری این قسمت علی مطمئن است که دزدیدن دیلا و نجات دادنش هردو نقشه ی کوزگون بوده است. رفعت از او می خواهد که در این باره از دوست کوزگون یعنی کسیک حتما اعتراف بگیرد. دیلا حرف های پدر و برادرش را می شنود و نگران کوزگون می شود. او آدرس تمام انبارهای نزدیک […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 7

  • ۹۳۵ بازدید
شب، کوزگون وقتی به خانه می رسد دیلا را ناراحت و غمگین جلوی در می بیند. دیلا دلش گرفته و ‌می خواهد کمی با کوزگون صحبت کند. بنابراین باهم وارد خانه می شوند. کوزگون سکه ای دارد که همیشه آن را بین انگشتانش می چرخاند. دیلا دلیل این کارش را می پرسد و کوزگون می […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 6

  • ۸۸۶ بازدید
رفعت بخاطر دشمنی که می خواسته انبارش را آتش بزند ناراحت است و این نگرانی اش را پیش شرف بیان می کند و نمی داند که این جریان ها کار چه کسی ممکن است باشد. شرف از بابت کوزگون شکی به دل رفعت می اندازد. کوزگون بدون اینکه چهره اش در دوربین های امنیتی مشخص […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 5

  • ۸۹۶ بازدید
وقتی مریم دیلا را در محله می بیند به هم می ریزد و با تندی از او می خواهد هرچه زودتر آنجا را ترک کند. او به یاد دارد که دیلا در کودکی بسته مواد مخدر را در خانه شان انداخته بود. به همین دلیل مدام می گوید که چیزی را فراموش نکرده است. دیلا […]

برچسپ ها