دسته: دستم را رها نکن

سریال دستم را رها نکن قسمت 27

  • ۳۷ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. سومرو و جانسو در خانه مشغول حاضر شدن برای رفتن به تولد هستند. او در اتاق با جانسو در مورد وضعیت مرت صحبت می کند و […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 26

  • ۱۱۲ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. فردا تولد فریده خانم است و طبق پیشنهاد سر آشپز رستوران، قرار است تولدی برای او بگیرند. برای همین در آشپزخانه تقسیم کار کرده و کیک […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 25

  • ۱۱۱ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. مریم در را به روی آزرا باز می کند اما او را به داخل خانه دعوت نمی کند. او می خواهد قضیه را به آزرا بگوید […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 24

  • ۱۱۱ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. ملیس پیش مادرش نشسته و اصرار دارد که هرچه زودتر با اوکان نامزد شود. مادرش می گوید تا زمانی که وضعیت آشفته خانه وجود دارد نمی‌توانند […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 23

  • ۱۶۸ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. مریم سراسیمه به خانه می رود اما دیدن آزرا را به روی فاطمه نمی آورد. او باز هم با فاطمه در باره پس دادن مرت و […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 22

  • ۱۹۶ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. آزرا با گریه به خانه می رود و از فریده خانم گله می کند که چرا راجع به سرطانش به او نگفته است. فریده خانم از […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 21

  • ۱۵۲ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. سراب مادر جنک، برای برای تبریک گفتن به کار جدید سومرو به کافه او می رود. سومرو در آنجا از اتفاقات ازدواج قبلی اش و بلاهایی […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 20

  • ۲۰۲ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. فریده خانم برای نهار آزرا را به خانه دعوت می کند تا در جمع خانواده باشند. آزرا بابت این قضیه مضطرب است اما فریده به او […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 19

  • ۲۰۷ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. جانسو از رفتار عجیب جنک هم خوشحال و هم متحیر است. او از جنک می پرسد که علت اینکه نظرش عوض شد چیست. جنک می گوید: […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 18

  • ۱۸۴ بازدید
روی این عبارت کلیک کنید و با عضویت در تلگرام مشکی‌مدیا، سریالها را رایگان، به صورت دوبله شده و با زیرنویس، در کیفیت‌های مختلف در کانال مشکی‌مدیا در تلگرام ببینید. مادر جنک به سومرو و هولیا میگوید که فریده خانم دختری را آورده و دختر معنوی خودش معرفی کرده و تمامی ارثش را به او داده […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »

برچسپ ها