دسته: سریال عشق تجملاتی

سریال عشق تجملاتی قسمت 24

  • ۳۶ بازدید
کرم دوباره در حال سرچ کردن در اینترنت برای تعبیر خواب خود است که این بار عایشه ناگهان وارد می شود. کرم هول می شود و لبتاپ را می‌بندد. عایشه میگوید گوشی اش را کم کرده و دنبال آن میگردد. وقتی می بیند کرم هول شده، اصرار میکند که چه کار می‌کردی. کرم میگوید پرونده […]

سریال عشق تجملاتی قسمت 23

  • ۳۲ بازدید
مادر صبری با عجله پیش شوهرش رفته و می گوید هر چه سریع تر باید صبری را به خانه بیاوریم چون که می خواهند برایش زن بگیرند. پدر صبری میگوید این چند روز بدون او راحت بودیم و خیالت راحت. او زن نمی‌خواهد. مادرش عصبانی می شود و او را تهدید می کند که امشب […]

سریال عشق تجملاتی قسمت 22

  • ۴۱ بازدید
کرم به بهانه های مختلف از نزدیک شدن به دختری که در مهمانی با او بوده و حالا با او به خانه آمده امتناع می کند. دختر بلند می شود و می خواهد برود و به کرم می گوید معلوم است که زنت را دوست داری، پس قدرش را بدان و دنبال این کارها نباش. […]

سریال عشق تجملاتی قسمت 21

  • ۱۳ بازدید
کرم و عایشه به دستور یلدا که برای عایشه لباس سفارش داده بود می روند تا عایشه لباسها را تحویل بگیرد. کرم در ماشین نشسته و وقتی عایشه برمی گردد کیسه ها از دستش می افتند و پسری که رد می شد به او کمک می کند. کرم تا صحنه را می بیند سریع پیاده […]

سریال عشق تجملاتی قسمت 20

  • ۱۷۴ بازدید
مادر صبری با نگرانی به خانه مادر عایشه می آید تا سراغ صبری را بگیرد‌. مادر عایشه و نظمیه در حال چیدن لوازم آرایشی هستند که برای فروش گذاشته اند. مادر صبری به خاطر کم شدن پسرش شروع به گریه می کند اما نظمیه و مادر عایشه به بهانه اینکه حال او را خوب کنند […]

سریال عشق تجملاتی قسمت 19

  • ۲۰۶ بازدید
اخطار دزدگیر خانه جیدا برای یلدا هم می رود. او و محسن با نگرانی سریع به سمت خانه جیدا می روند. نگهبانان عایشه و کرم را نگه داشته اند تا جیدا برسد. او ابتدا با دیدن عایشه تعجب می کند اما بعد میفهمد که عایشه وارد خانه او شده و می فهمد که به خاطر […]

سریال عشق تجملاتی قسمت 18

  • ۲۷۷ بازدید
رضا وقت دکتر روانشناس دارد. قهوه خانه را به شاگردش می سپارد و به او می گوید تا دو سه ساعت دیگر برمی‌گردم.  در اتاق روانشناس نشسته و دکتر از او بابت رفتارها و پرخاشگری اش سوال می کند. او می گوید قبلاً ماهی یکی دو بار کتک کاری میکرد اما حالا هر روز کتک […]

سریال عشق تجملاتی قسمت 17

  • ۳۳۸ بازدید
  محسن در شرکت رضا را کنار می کشد و با او در مورد اخلاقش که خیلی تند است و زود کنترلش را از دست می دهد صحبت می کند و به او پیشنهاد می کند تا به دکتر برود اما رضا قبول نمی کند. صمد به رستوران پشت شرکت می رود و در آنجا […]

سریال عشق تجملاتی قسمت 16

  • ۵۱۰ بازدید
عایشه و کرم  میفهمند که جیدا در نبود آنها داخل اتاق شنود کار گذاشته‌ و حرفهایشان را شنیده است. هر دو عصبی می شوند. کرم به جیدا میگوید این کار تو جرم است. جیدا می گوید ولی تو به پلیس نمی‌گویی چون نمی توانی به پدرت و خانواده عایشه جوابگو باشی. اگر آنها بفهمند برایتان […]

سریال عشق تجملاتی قسمت 15

  • ۱۹۲ بازدید
خانواده عایشه میخواهند برای ملاقات رضا به بازداشتگاه بروند. عایشه هم تصمیم می گیرد برود اما از واکنش او می ترسد. در زندان وقتی رضا چشمش به عایشه می افتد دوباره عصبانی می شود و شروع به داد و بیداد و تهدید میکند. عایشه سریع آنجا را ترک می کند. مادر صبری می گوید دختری […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »