بایگانی برچسب ها: بازیگران سریال تلخ و شیرین

سریال تلخ و شیرین قسمت آخر

  • ۶۶۷ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. صدری پرستار را به صندلی می بندد و همراه فلاح از بیمارستان فرار می کند. خانم معلم در اتاق دبیران […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 99

  • ۴۰۹ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. مادر شریف خوشحال از رفتن بیتا به پسرش می گوید:”دختر که قحت نیست. به زودی بیتا را فراموش می کنی.” […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 98

  • ۵۳۳ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. قلب حیات به شوک پاشخ می دهد و او بالاخره به هوش می آید. وقتی این خبر به گوش گزیده […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 97

  • ۴۳۹ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. آسیه و کورای از دیسکو بیرون می آیند. آسیه می گوید:”  خوب شد که سودا را فراموش کردی.” ولی کورای […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 96

  • ۴۰۸ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. آسیه از ندیم جدا شده و در گوشه ای گریه می کند. کورای کنارش می نشیند و آسیه به او […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 95

  • ۳۰۴ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. کورای به دفتر شریف می رود و از او پرونده اش را می خواهد تا به مدرسه ی قبلی اش […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 94

  • ۴۲۰ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. تامر و حیات در پارک قدم می زنند. تامر به او می گوید وقتی می خندی زندگی رنگی می شود. […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 93

  • ۵۵۲ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. سودا را به درمانگاه می رسانند. معلوم می شود که از ناراحتی زیاد فشارش افتاده است. او حالش بهتر می […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 92

  • ۳۳۸ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. فلاح عکس هایی را که صدری از حیات و تامر در کنار هم گرفته را تمشاش می کند. و با […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 91

  • ۳۴۹ بازدید
در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید در کانال تلگرامی پاورقی مشکی‌مدیا برای خواندن داستان‌های سریال‌ها عضو شوید در کانال چلکلاغ، حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به سلبریتی‌ها و سریال‌ها را بخوانید و ببینید. بیتا خانم به کمک حیات غذای مورد علاقه ی پریهان سطان را که دلمه ی فلفل هست با ادویه ی […]
عنوان ۱ از ۷۱۲۳۴۵ » ...آخر »

برچسپ ها