بایگانی برچسب ها: خلاصه سریال دستم را رها نکن

سریال دستم را رها نکن قسمت 96

  • ۲۳ بازدید
جنک با دیدن قدیر با عصبانیت میگوید:«تو اینجا چیکار میکنی؟» قدیر میگوید :«اومدم دیدن موکلم.» جنک میگوید:« نمیتونی این وقت شب بیای خونه یه دختر. پشت این حرکت نیت خوبی نیست. من از همون اول ازت خوشم نمی‌اومد. الانم گم میشی از زندگیمون بیرون». او شروع به کتک زدن قدیر میکند. گردنبند آزرا که در […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 94

  • ۱۶۴ بازدید
سومرو بیرون رفته و جنک پیش جانسو می آید. جانسو که از کار مادرش شرمنده است به او میگوید:« چجوری دیگه تو روی فریده خانم و خاله سراب نگاه کنم؟ من بخاطر آزرا باعث ناراحت شدن تو هم شدم.نمیدونم منو می‌بخشی یا نه. من هیچ خبری از شراکت مادرم نداشتم.» جنک به او میگوید :«این […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 93

  • ۱۴۰ بازدید
فریده خانم به حسابدار شرکت می سپارد تا با تحقیقات در مورد سومرو، آمار خرید سهام او و منبع حمایت مالی اش را در بیاورند. از نظر همه آنها مشکلی در کار است، اما آنها مدرکی دال بر این پیدا نمی‌کنند. آزرا پیش وکیل رفته و شکایت خود را پس می‌گیرد، اما تحقیقات در مورد […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 92

  • ۲۱۵ بازدید
وقتی سومرو به خانه برمیگردد، جانسو را در اتاقش با نامه هایی که در حال خواندن است میبیند. او به جانسو میگوید:« این چرندیات در مورد بابات رو تمام کن.» جانسو میگوید:«اینها چرندیات نیست. بچگی منه که تو ازم دزدیدی.» آنها با یکدیگر دوباره بحث میکنند. سومرو از اتاق می رود و جانسو گریه می […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 91

  • ۱۲۴ بازدید
همه از دیدن سومرو شوکه شده، و به غیر از سراب خانم، همگی عصبی و ناراحت می شوند. جنک تمام سعی اش را میکند تا جلوی خودش را بگیرد. او با خشم وارد آشپزخانه می شود و ناسزا میگوید. آزرا سعی در آرام کردن جنک دارد. جنک کمی بعد به زور خودش را کنترل کرده […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 90

  • ۱۱۴ بازدید
آزرا صبح تصمیم می‌گیرد در مورد پرونده پدرش پیش وکیل، و بعد از آن دنبال مرت برود. اما وقتی دم خانه سومرو می رود، متوجه می شود که مرت نیست. او دم مدرسه رفته و مرت را آنجا نیز پیدا نمیکند. آزرا با عصبانیت به کافه می رود و سومرو طلبکارانه به او میگوید که […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 89

  • ۱۲۸ بازدید
فریده خانم از دیدن آزرا در خانه خوشحال می شود، و از او میخواهد که دوباره به خانه برگردد. آزرا به او میگوید که تصمیم دارد روی پای خودش بایستد تا بتواند مرت را بگیرد، و باید از جایی شروع کند. فریده خانم از او حمایت کرده و آزرا را درک می‌کند. آزرا مجبور است […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 88

  • ۲۳۶ بازدید
آزرا که حسابی از نامه تهدید ترسیده است، وقتی سومرو جوابش را نمیدهد، خودش دم خانه سومرو می رود اما هرچه در می زند کسی در خانه نیست. هنگامی که او می رود، سرویس مدرسه مرت او را به خانه می رساند. مرت از اینکه کسی خانه نیست خیلی ترسیده و فکر میکند که دوباره […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 87

  • ۱۵۹ بازدید
آزرا بخاطر برگشتن خانواده مینه و داشتن مهمان، وسایلش را جمع میکند تا به هتل برود. او با چمدان در بیمارستان نشسته است. جنک وقتی به هوش آمدن فاطمه را می فهمد، فوری خودش را به بیمارستان می رساند. آزرا در مورد چمدان، به دروغ به او میگوید که برای تعمیر آن به همراهش آورده […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 86

  • ۱۰۱ بازدید
جنک در جواب خبرنگاری که از عمد در مورد اخراج دانشگاه او تحقیر آمیز سوال کرد و او را نیازمند درمان بخاطر اعصابش دانست، جلو می رود و سپس سریع آرام می شود و با آرامش جواب او را داده و می رود. عظمی از اینکه نقشه اش نگرفت توی ذوقش می خورد. خیال بقیه […]
عنوان ۱ از ۹۱۲۳۴۵ » ...آخر »

برچسپ ها