بایگانی برچسب ها: قسمت جدید سریال کلاغ سیاه

سریال کلاغ قسمت 11

  • ۲۷۱ بازدید
کوزگون بعد از این که جنازه کسیک را از صندوق عقب ماشین دیلا پیدا می کند او را در آغوش می گیرد و از ته دل فریاد می زند و گریه می کند و قول می دهد که انتقام دوستش را بگیرد. دیلا هم گریه اش می گیرد و ناباورانه به آن صحنه ی دردناک […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 10

  • ۳۵۸ بازدید
عکسی از کسیک در حالی که دست و پایش را به صندلی بسته اند برای کوزگون ارسال می شود. سپس شخص ناشناسی با کوزگون تماس می گیرد و آدرسی را به او می دهد. کوزگون بدون این که به دیلا توضیحی دهد با عجله راه می افتد و به انباری می رسد و به راحتی […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 9

  • ۳۵۵ بازدید
کوزگون در حال رانندگی و دیلا کنار او نشسته است که ناگهان صدای جابجا شدن چیزی از صندوق عقب می آید. کوزگون ماشین را نگه می دارد و وقتی صندوق عقب را باز می کند با جنازه ی دوست صمیمی اش کسیک روبرو می شود. او و دیلا ناباورانه کسیک را نگاه می کنند… یک […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 8

  • ۵۵۳ بازدید
فایل شنیداری این قسمت علی مطمئن است که دزدیدن دیلا و نجات دادنش هردو نقشه ی کوزگون بوده است. رفعت از او می خواهد که در این باره از دوست کوزگون یعنی کسیک حتما اعتراف بگیرد. دیلا حرف های پدر و برادرش را می شنود و نگران کوزگون می شود. او آدرس تمام انبارهای نزدیک […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 7

  • ۵۳۳ بازدید
شب، کوزگون وقتی به خانه می رسد دیلا را ناراحت و غمگین جلوی در می بیند. دیلا دلش گرفته و ‌می خواهد کمی با کوزگون صحبت کند. بنابراین باهم وارد خانه می شوند. کوزگون سکه ای دارد که همیشه آن را بین انگشتانش می چرخاند. دیلا دلیل این کارش را می پرسد و کوزگون می […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 6

  • ۵۹۴ بازدید
رفعت بخاطر دشمنی که می خواسته انبارش را آتش بزند ناراحت است و این نگرانی اش را پیش شرف بیان می کند و نمی داند که این جریان ها کار چه کسی ممکن است باشد. شرف از بابت کوزگون شکی به دل رفعت می اندازد. کوزگون بدون اینکه چهره اش در دوربین های امنیتی مشخص […]

سریال کلاغ (کلاغ سیاه) قسمت 5

  • ۵۸۷ بازدید
وقتی مریم دیلا را در محله می بیند به هم می ریزد و با تندی از او می خواهد هرچه زودتر آنجا را ترک کند. او به یاد دارد که دیلا در کودکی بسته مواد مخدر را در خانه شان انداخته بود. به همین دلیل مدام می گوید که چیزی را فراموش نکرده است. دیلا […]

سریال کلاغ قسمت 4

  • ۵۹۳ بازدید
کوزگون به کوچه ی خانه ی مادرش می رود و در حالی که مضطرب است و بغض گلویش را می فشارد، پشت در می ایستد و خود را مخفی می کند. مریم سایه ای را در آن اطراف می بیند اما در حالی که نگاهش به آنجا است سراغ سایه نمی رود و وارد خانه […]

سریال کلاغ قسمت 3

  • ۳۹۴ بازدید
دیلا که خیلی ترسیده، ماشین را به طرف دره هدایت می کند اما لبه ی پرتگاه نگه می دارد. ماشین عقبی با ضربه های مداوم سعی دارد آنها را به پایین پرتاپ کند. کوزگون و دیلا از ماشین پیاده می شوند و کوزگون هرسه مرد تعقیب کننده را کتک می زند و به خوبی از […]

سریال کلاغ قسمت 2

  • ۵۶۳ بازدید
دیلا بیلگین در مدرسه ای که به بازسازی آن کمک کرده بود سخنرانی می کند. سپس تعدادی نهال را به همراه بچه ها و کوزگون در باغچه ی آن مدرسه می کارد. کوزگون احساس می کند که کارهای او ریاکارانه و نمایشی است و با تمسخر و پوزخند نگاهش می کند. موقع درخت کاری، کوزگون […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »

برچسپ ها